Miesięczne archiwum: Listopad 2015

GIS Day 2015 UMCS już za nami i nadszedł czas na podsumowanie tegorocznej edycji wydarzenia. 350 to liczba osób, które 18.11.2015 odwiedziły Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aby dowiedzieć się czym są i jakie zastosowanie mają Systemy Informacji Geograficznej. Tegoroczny Dzień GIS-u został zorganizowany przez nasze Koło oraz Pracownię Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie i zrealizowany został w trzech odsłonach. Podczas trzech sesji referatowych zaprezentowano 13 referatów tematycznych. W międzyczasie odbyło się 11 szkoleń warsztatowych oraz przeprowadzono gry terenowe dla 8 grup. Hol Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na czas wydarzenia stał się Otwartą Strefą Pokazową, w której zaprezentowało się 8 firm i instytucji z regionu lubelskiego.

Wśród prelegentów byli zarówno pracownicy naukowi, przedstawiciele firm z branży GIS oraz osoby, które w swojej pracy wykorzystują narzędzia GIS do wspomagania procesów decyzyjnych oraz planowania nowych inwestycji.  Środowisko akademickie reprezentowali twórcy kierunku Geoinformatyka na UMCS:  dr Leszek Gawrysiak z prezentacją dotyczącą rynku pracy GIS w Polsce i na świecie oraz dr hab. Przemysław Stpiczyński, który przedstawił zastosowania superkomputerów w przetwarzaniu danych przestrzennych. Ponadto pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr Waldemar Kociuba oraz dr Grzegorz Gajek przybliżyli możliwości wykorzystania skaningu laserowego TLS prezentując dotychczasowe osiągnięcia, a także wykonując skan Auli wraz ze zgromadzonymi w niej osobami. Nie zabrakło również przedstawicieli studentów: Joanna Borowska i Aleksandra Dąbrowska opowiedziały o działalności i zrealizowanych projektach naszego Koła. Swoją obecnością wsparli nas przedstawiciele firm geoinformatycznych, geodezyjnych i informatycznych Lubelszczyzny (i nie tylko), takich jak: DataArt, GIS-EXPERT, ESRI Polska,  GIS Support, GEOSYSTEMS,  OPGK Lublin, PD Co oraz IUNG. Podejmowana tematyka dotyczyła praktycznych zastosowań GIS, a w wielu przypadkach stanowiła zachętę do dalszej edukacji w kierunku realizacji omawianych rozwiązań. Słuchaczami sesji referatowych byli zarówno studenci UMCS, jak również licznie przybyli uczniowie szkół średnich z Lublina i okolic.

Tematyka podejmowana w ramach warsztatów prowadzonych z myślą o uczniach była dość zróżnicowana. W kolejnych salach komputerowych poruszone zostały zagadnienia takie jak „Praca z mapą hipsometryczną i wstęp do NMT”, „Wstęp do analizy przestrzennej na podstawie badań dr Johna Snowa”, dalej „Tworzenie wizualizacji 3D fragmentu miasta Lublin z wykorzystaniem ArcScene” oraz „Zastosowanie narzędzi informatycznych (HTML +CSS) do prezentacji danych geoinformatycznych w Internecie”. Równolegle były prowadzone dwie gry „Podchody pod GIS” oraz „Geocaching” pozwalające uczestnikom zmierzyć się z wyzwaniami orientacji w terenie z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii.

Mnogość poruszonych w ramach tegorocznego Dnia GIS-u zagadnień z całą pewnością przyczyniła się do faktu, iż każdy mógł odnaleźć coś dla siebie: zarówno osoby zaznajomione już z tematyką GIS, jak i ci, którzy stawiają dopiero swoje pierwsze kroki. Mamy nadzieję, że GIS Day 2015 na UMCS pozwolił wielu młodym ludziom przekonać się, jak praktycznym i uniwersalnym narzędziem są Systemy Informacji Geograficznej.

Fotografia: mgr Beata Chabudzińska, Liwia Gogacz

 

W dniach 28.08 – 05.09.2015r. na Przełęczy Knurowskiej w Gorcach odbyła się III edycja Letniej Szkoły Geoinformacji GeoGorce. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy dr. hab inż. Piotra Wężyka – opiekuna Sekcji Geomatyki Studenckiego Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z Esri Polska oraz z Fundacją im. Anny Pasek. LSG GeoGorce to obóz naukowy poświęcony tematyce GIS, GNSS, fotogrametrii cyfrowej, LiDAR oraz teledetekcji w monitorowaniu środowiska.
Przedstawicielami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na tym wyjeździe byliśmy my – studenci 3. roku geoinformatyki, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT: Asia, Diana, Magda i Sylwek. Mogliśmy wziąć udział w tym szczególnym wydarzeniu dzięki projektowi „Interaktywne Gorce”, który zgłosiliśmy do konkursu, a nasz pomysł został wyróżniony.

W ramach LSG GG2015 mieliśmy możliwość wzięcia udziału w ponad 30 certyfikowanych warsztatach dotyczących pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych. Nie zabrakło również prezentacji najnowszych skanerów naziemnych, lotniczych i ręcznych a także aparatów hiperspektralnych oraz jednostek inercjalnych. Wykłady i szkolenia były prowadzone przez pracowników naukowych najlepszych polskich Uczelni, Instytutów Badawczych i Pracowni Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego, a także trenerów ze specjalistycznych firm oraz ratowników górskich (GOPR).

Program całego wyjazdu był bardzo napięty: zajęcia trwały od samego rana i kończyły się późno w nocy. Nikt jednak nie narzekał, ponieważ wszyscy uczestnicy wyjazdu przyjechali tu w jednym celu – aby w jak najkrótszym czasie nauczyć się jak najwięcej. Pierwsze dwa dni spędziliśmy w terenie poznając przyrodę i historię Gorców. Wędrowaliśmy przez gorczańskie polany, słuchając ciekawych opowieści pracownika GPN o zwierzętach zamieszkujących ten obszar oraz o roślinności, jaką możemy tu spotkać. Mieliśmy też okazję zobaczyć z bliska osuwisko Turniska, dowiedzieliśmy się wtedy o jego budowie, specyfice i powstaniu. Przez całą wycieczkę rejestrowaliśmy punkty za pomocą urządzenia GPS, aby później odtworzyć jej przebieg na mapie. Kolejne dni obfitowały w warsztaty oraz wykłady, jednak celem wyjazdu było nie tylko zdobycie jak największej wiedzy, ale również jej wykorzystanie oraz zaprezentowanie. Był to ciężki czas wytężonej pracy umysłowej, gdyż po wielogodzinnych zajęciach musieliśmy późną nocą w swoim gronie pracować nad projektami i GeoBlogami. Po tygodniu zmagań i realizacji GeoProjektów nastąpił dzień prezentacji i oceny przez jury konkursowych prac badawczych każdego zespołu. Zwycięzcy zostali nagrodzeni, jednak nikt nie czuł się przegrany. GeoGorce to czas nie tylko ciężkiej pracy, ale również poznawania nowych ludzi, nawiązywania kontaktów międzyuczelnianych oraz dzielenia się doświadczeniem. Spotkaliśmy tam prawie 40 studentów z 9 uczelni z całej Polski.

Z pewnością nie przetrwalibyśmy tego tygodnia w tak dobrych nastrojach, gdyby nie wspaniałe miejsce, w którym się znajdowaliśmy – Przełęcz Knurowska. Właściciele ośrodka bardzo się o nas troszczyli, byli dla nas wyrozumiali i serwowali nam przepyszne posiłki. Cały wyjazd zakończył się uroczystym wieczorem góralskim oraz ogniskiem. Był ogień, śpiew i kalambury geograficzne. Będziemy mieli co wspominać z tego wydarzenia.