Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

8 kwietnia bieżącego roku nasi studenci przeprowadzili warsztaty z zakresu przeprowadzania prostych analiz GIS oraz obróbki warstw rastrowych w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. J.Zamojskiego w Zwierzyńcu. Uczniowie wykazali się świetnym zrozumieniem tematyki oraz umiejętnościami bardzo szybko i sprawnie radząc sobie z postawionymi przed nimi zadaniami. Celem warsztatów były między innymi propagowanie GIS-u jako narzędzia przydatnego w tworzeniu analiz powiązanych tematycznie z działalnością szkoły oraz zachęcanie uczniów liceów i techników do aplikowania na kierunek Geoinformatyka na UMCS.

Warsztaty prowadzili: Aleksandra Ogonowska, Filip Berezowski, Karol Czerwonka, Marcin Bajczyk, Dominik Urbański oraz Szymon Tkaczyk.