W dniach 17-18 listopada 2014 roku w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa GIS DZIŚ organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Geografów i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z użyciem najnowszych narzędzi geoinformacyjnych oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania pomiędzy studentami, doktorantami, pracownikami uczelni oraz przedstawicielami firm.

Referaty miały zróżnicowany zakres tematyczny. Jednym z tematów było wykorzystanie geomatyki do budowy modeli 3D, dzięki któremu poznaliśmy ciekawe sposoby modelowania trójwymiarowego oraz programy takie jak CityEngine oraz Microstation v8i, w którym istnieje format Collada i jest on akceptowany w programie ArcGis.

Interesująca była też prezentacja grupy studentów SKNG UP z Krakowa, która przedstawiała model sieci wektorowej w GIS na przykładzie krakowskiej sieci tramwajowej. Celem projektu była próba stworzenia modelu, uwzględniającego charakter połączeń, odległości między punktami węzłowymi oraz określenie węzłów grafu.

Delegacja naszego Koła (Monika Bajko, Sylwester Czarnecki oraz Liwia Gogacz) reprezentująca UMCS przedstawiła projekt UMCSMapping. Polega on na stworzeniu interaktywnej mapy budynków UMCS’u w formie aplikacji internetowej. Głównym celem jest przede wszystkim ułatwienie poruszania się po budynkach początkującym studentom oraz wyszukiwanie informacji o obiektach należących do uczelni. Aplikacja zawiera także plany wydziałów, gdzie można uzyskać informacje o salach i pracownikach zakładów (galeria).