13 marca Drzwi UMCS otworzyły się po raz kolejny dla młodych ludzi, którzy być może w przyszłości zasilą studenckie szeregi. Głównym centrum była „Chatka Żaka”. Pomimo feralnej pogody i piątku 13-tego, frekwencja wśród młodych kandydatów dopisała również na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Uczniom przybliżona została oferta przygotowana przez nasz Wydział. W kolejnej części można było zapoznać się z działalnością Kół Naukowych, a później z pracownikami Wydziału.

Nasze Koło oraz sam kierunek Geoinformatyka zostało zaprezentowane przez Joannę Borowską. Podzieliliśmy się ze słuchaczami swoim dotychczasowymi osiągnięciami oraz planami na przyszłość. Nie zabrakło również informacji związanych z organizacją rożnych wydarzeń takich jak np. Dzień Ziemi czy GIS Day.

 

Prezentację wykonały: Monika Bajko,  Joanna Borowska /  Fot. Beata Chabudzińska