W dniach 1-3 czerwca odbyła się 4. edycja konferencji „GIS W NAUCE”, tym razem została zorganizowana przez Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Pracownię Biologicznych Informacji Przestrzennych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem konferencji była wzajemna wymiana informacji oraz własnych doświadczeń związanych z zastosowaniem narzędzie GIS w bardzo wielu dziedzinach. Tematyka poświęcona była między innymi aspektom środowiskowym i antropopresji, zagadnieniom metodologicznym, problematyce kartograficznej i geodezyjnej oraz nowoczesnym rozwiązaniom badawczym. Pierwsze dwa dni konferencji przeznaczone były na sesje referatowe oraz posterowe. Trzeciego dnia uczestnicy mogli wziąć udział w specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez firmy z branży.

Reprezentacja Naszego Koła była bardzo liczna. Na konferencje pojechała grupa  osób z trzema projektami, które zostały zaprezentowane podczas sesji posterowej.
Justyna Baran oraz Sylwester Czarnecki zaprezentowali projekt pt. „Zasięg oddziaływania przestrzennego UMCS”. Warto wspomnieć, że ten poster znalazł się w grupie wyróżnionych prac! Joanna Borowska oraz Damian Korzeniowski prezentowali projekt zatytułowany „Komunikacyjny Lublin – analiza systemów komunikacji publicznej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Roweru Miejskiego w Lublinie”. Aleksandra Dąbrowska i Liwia Szajner opowiadały o projekcie pt. „GIS w lokalizacji biogazowi – przykład z województwa lubelskiego”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji na arenie ogólnopolskiej wspierali nas opiekun Koła mgr Łukasz Chabudziński oraz dr Leszek Gawrysiak.