Zarząd

 Geo_IT     

Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków Geo IT to najmłodsze Koło, które powstało na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Powiązane jest ono oczywiście z nowoczesnym i innowacyjnym kierunkiem na Naszym wydziale jakim jest Geoinformatyka.

Nasze główne cele to:

  • działalność na rzecz zgłębiania wiedzy w dziedzinie nauk geoinformatycznych, informatycznych i geograficznych wśród studentów
  • promowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi nauk geoinformatycznych oraz innych, w których są stosowane systemy GIS
  • promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystania systemów GIS
  • współpraca z instytucjami, organizacjami, firmami i stowarzyszeniami, których celem jest stosowanie systemów GIS
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu geoinformatyki oraz systemów GIS
  • udział w projektach badawczo – naukowych i popularyzatorskich, stanowienie wizytówki uczelni i promocję Geoinformatyki jako kierunku studiów

 

Skład zarządu 2020/2021:

Prezes – Karol Czerwonka
Wiceprezes – Kamila Koć
Sekretarz – Alicja Nieć
Skarbnik – Maja Potęga
Social Media – Agata Kneć

Opiekę naukową nad Kołem sprawuje: dr Mateusz Zawadzki

Opiekę naukową nad Sekcją Programistyczną sprawuje: dr Jarosław Bylina

KONTAKT