Kontakt


Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT UMCS
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2d p. 210B
20-718 Lublin
e-mail: geoit.umcs@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/geoit.lublin/
                                                            instagram: https://www.instagram.com/geoit.umcs/