Dowiedz się więcej

O wydarzeniu

Dnia 15 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, odbyła się IX edycja GIS Day, czyli Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji geogeraficznej. Wydarzenie zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków "GeoIT" i Pracownię Geoinformacji WNoZiGP przy finansowym wsparciu Jego Magnificencji Rektora UMCS, skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uroczyste otwarcie odbyło się w Auli im. E. Romera. Wramach GIS Day 2017 odbyły się dwie sesje referatowe, warsztaty, gry terenowe oraz quiz.

Wydarzenia towarzyszące


I SESJA REFERATOWA
3D GIS

Zastosowanie 3D GIS w praktyce - GIS EXPERT
Skaning Laserowy - Dr Grzegorz Gajek, Dr Waldemar Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Drony - nie tylko do zabawy - Dr Marcin Siłuch, Dr Piotr Demczuk, Dr Piotr Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Mapy GIS i modelowanie 3D w rekonstrukcji historycznej przestrzeni miast - Dr Jakub Kuna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wykorzystanie GIS w siłach zbrojnych - PPOR. Łukasz Habza, Ośrodek Rozpoznania Obrazowego - JW 3430


II SESJA REFERATOWA
Do czego wykorzystujemy GIS?

Numeracja adresowa kluczowym elementem infrastruktury danych przestrzennych w Polsce - GEO-SYSTEM
GIS w analizach rowerowych - Paweł Cal
Narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym - GIAP
Zastosowanie GIS w leśnictwie - BULIGL Karolina Pomorska
Open Data i Open Source w kartografii - GIS SUPPORT
Interaktywna mapa polskiej sieci kolejowej - Karol Kowalczyk

WARSZTATY
Od mapy 2D do wizualizacji 3D

Uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi GIS, takimi jak: ortofotomapa, mapa topograficzna, tabela atrybutów oraz grafika rastrowa i wektorowa. Za pomocą narzędzi z oprogramowania ArcGIS firmy ESRI uczniowie wykonali wizualizację 3D jedenej z lubelskich dzielnic, z mapy dwuwymiarowej. Uczestniczyło w nich 58 uczniów.


WARSZTATY
Mapa Wycieczki

Warsztaty te zaznajomiłyuczestników z kreatorem aplikacji internetowych ArcGIS Online. Uczestnicy zostali wprowadzeni w tajniki obsługi kreatora tworzenia map dostępnych in-line, a następnie sami opracowali własne projekty. W ramach warsztatów powstały m.in. mapa miłości, trasa wycieczki po Nowym Yorku. Wzięło w nich udział 62 uczniów.

WARSZTATY
Stwórz swoją mapę!

Uczestnicy poznali zasady wtorzenia map, na przyikładzie mapy wojewódźtwa lubelskiego, w nowoczesnym oprogramowaniu GIS oraz zalety i mankamenty różnych typów danych przestrzennych. W warszatatach wzięło udział 53 osoby.


GRA TERENOWA
Gecaching

W czasie gry uczestnicy zaznajomili się z technologia GPS, którą można wykorzystywać zarówno w zabawie jak i w codziennym życiu czy pracy. Zadaniem było tu odnalezienie i rozwiązanie zadań o tematyce geograficznej, ukrytych w specjalnych skrytkach.


GRA TERENOWA
Podchody pod GIS

Celem tej gry było zapoznanie uczestników z mapą miasta Lublina, na której gracze zaznaczali charakterystyczne obiekty i miejsca. Stanowiła ona połączenie podchodów i wykorzystywania wiedzy geograficznej w praktyce. Do rywalizacji w oby tych grach snateło ponad 200 uczniów.


@GeoIT 2017