Dowiedz się więcej

O wydarzeniu

WYDARZENIE SKIEROWANE JEST PRZEDE WSZYSTKIM DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z BLOKU WSCHODNIEGO ORAZ DO OSÓB I INSTYTUCJI WYKORZYSTUJĄCYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI. CELEM WYDARZENIA JEST PROPAGOWANIE GIS JAKO NARZĘDZIA, KTÓRE ZNAJDUJE CORAZ SZERSZE ZASTOSOWANIE, M.IN. W BRANŻACH TAKICH JAK KOMUNIKACJA, LOGISTYKA CZY SZEROKO POJĘTA TURYSTYKA. SAMA INICJATYWA ORAZ TOWARZYSZĄCE JEJ WARSZTATY ORAZ PRELEKCJE BĘDĄ DOSKONAŁĄ OKAZJĄ DO NAUKI, PREZENTACJI OSIĄGNIĘĆ, NAWIĄZANIA KONTAKTÓW I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ - ZARÓWNO DLA NAUKOWCÓW JAK I PRAKTYKÓW, KTÓRZY W SWOJEJ PRACY WYKORZYSTUJĄ GIS.

Wydarzenia towarzyszące


I SESJA REFERATOWA

Aula im. E. Romera
09:00 - 10:15II SESJA REFERATOWA


Aula im. E. Romera
10:45 - 12:00

WARSZTATY
Od mapy 2D do wizualizacji 3D

09:15 - 10:30 Sala 06 D
11:00 - 12:15 Sala 06 D
12:45 - 14:00 Sala 06 D


WARSZTATY
Geowizualizacja, czyli jak przedstawić dane na mapie

09:15 - 10:30 Sala 119 B
11:00 - 12:15 Sala 119 B
12:45 - 14:00 Sala 119 B

GRA TERENOWA
Gecaching

09:15 - 10:30 Sala 07 D
11:00 - 12:15 Sala 07 D
12:45 - 14:00 Sala 07 D


GRA TERENOWA
Podchody pod GIS

09:15 - 10:30 Sala 1 D
11:00 - 12:15 Sala 1 D
12:45 - 14:00 Sala 1 D


@GeoIT 2016